Consulta

 A la consulta professional atenem;

  • Problemes de veu, disfonia i afonies en adults i nens. Educació i tècnica vocal. DISFONIA
  • Dificultats en l’articulació d’algún só de la parla: dislàlies.
  • Problemes d’adquisició de la parla i el llenguatge. Trastorn i retard del llenguatge.DISFÀSIA
  • Trastorns de l’aprenentatge lectoescriptor i dislèxia.
  • Trastorns de la deglució i disfuncions orofacials. 
  • Dificultats de la fluidesa verbal. Disfluència i dificultats de ritme de la parla.
  • Trastorns expressius o comprensius per traumatismes cerebrals. L’afàsia, la disartria, l’alèxia , agrafia i disfàgia.
  • Dificultats de la parla i el llenguatge per dèficits auditius.
  • Dificultats de la parla per alteracions orgàniques bucofonatòries.Disglòssia
  • Dificultats de la parla, el llenguatge i la comunicació associat a patologies com deficiència mental, paràl.lisi cerebral i autisme.